Wat zijn de mogelijkheden met het FNV Vutplan vanaf 01-01-2015?

Wat zijn de mogelijkheden met het FNV Vutplan vanaf 01-01-2015?

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Greet Vernooij een vraag.

Wat zijn de mogelijkheden met het FNV Vutplan vanaf 01-01-2015?

Tot 2006 was het fiscaal aantrekkelijk om eerder te stoppen met werken door prepensioen- en Vutregelingen. Dit is vanaf 2006 veranderd: De overheid wil dat ieder langer doorwerkt. De werknemerspremies voor Vut en prepensioen zijn niet meer aftrekbaar van de belasting. Uitgezonderd waren werknemers die voor 2005 55 jaar of ouder waren (in 2015 65+). Hiernaast zijn vanaf 2011 de werkgeversbijdragen tegen 52% belast.

Voor een privé-lijfrentepolis geldt dat als er vanaf 2006 geen premie meer voldaan is, dan mag de opgebouwde waarde nog als overbrugging gebruikt worden. Is er wel premie voldaan dan mag de waarde niet gebruikt worden om een overbruggingslijfrente aan te kopen, maar mag je hier een tijdelijke lijfrente (duur > 5 jaar) vanaf de pensioendatum of de AOW-leeftijd van aankopen of en levenslange lijfrente. U mag de lijfrente wel voor de pensioendatum in laten gaan, maar dan wordt de duur 20 jaar + het aantal jaren dat de lijfrente eerder ingaat.  Per verzekeraar kunnen er andere uitvoeringsregels gelden. 

Wilt u weten wat in uw situatie belangrijk is om te doen, neem dan contact op met een onafhankelijk financieel planner (www.VOFP.nl)