Wekelijkse rubriek van de VOFP in de Geldgids. Deze week behandelt Angelika Arntz een vraag over de samenloop van de IOW en een uitkering uit een bankspaarrekening

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de Geldgids. Deze week behandelt Angelika Arntz een vraag over de samenloop van de IOW en een uitkering uit een bankspaarrekening

Ik ben op mijn zestigste werkloos geraakt. Als ik over een jaar nog geen werk gevonden heb, val ik onder de IOW (Inkomensvoorziening Oudere Werklozen). Van mijn oud-werkgever heb ik een ontslagvergoeding gekregen, welke ik op een bankspaarrekening heb weggezet. Nu laat ik mijn inkomen maandelijks aanvullen met een bedrag uit deze rekening. Mijn vraag is – als ik volgend jaar onder de IOW val – wordt de IOW-uitkering dan gekort met het bedrag uit de bankspaarrekening?

Omdat u 60 jaar was toen u werkloos werd, heeft u na afloop van uw WW-uitkering mogelijk recht op een IOW-uitkering.

De IOW-uitkering is maximaal 70% van het minimumloon en ontvangt u uiterlijk tot uw AOW-leeftijd. De maandelijkse inkomsten uit uw bankspaarrekening worden niet gekort op uw IOW-uitkering, mits u kunt aantonen dat u de ontslagvergoeding bij uw ontslag naar eigen inzicht kon besteden. Dit betekent dat u de keuze moet hebben gehad om de ontslagvergoeding in één keer uit te laten keren of bijvoorbeeld op een bankspaarrekening te laten storten.

Het UWV als uitkeringsinstantie van de IOW beslist of u aan de voorwaarden voldoet en in hoeverre er een korting plaatsvindt op de IOW-uitkering, omdat u ander inkomen ontvangt.