Zorgopname? Ook dan kan een financieel planner van pas komen

Zorgopname? Ook dan kan een financieel planner van pas komen

Als je partner of je ouder wordt opgenomen in een zorginstelling verandert er ook veel op financieel advies. 

Een opname in een zorginstelling of verpleeghuis heeft niet alleen grote emotionele gevolgen. Het is voor de partner, familie of vrienden ook veel geregel. Je moet belangrijke keuzes maken om de juiste zorg te vinden en er komen zaken bij van instanties die financiële consequenties hebben. Veel senioren (en hun kinderen) zijn dan al een tijd lang mantelzorger geweest en hebben al zoveel aan hun hoofd gehad dat ze zich daar niet mee bezig kunnen of willen houden.

Recht op hogere AOW

Een voorbeeld waar je tegenaan kunt lopen. Als je partner verhuist naar een zorginstelling ben je als stel niet langer een huishouden.  Je woont ieder op een ander adres. Dit zorgt er onder meer voor dat je post ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de AOW betaalt, met de vraag of je gebruik wil maken van je recht op AOW voor ongehuwden. Op zich een hele nette vraag, omdat de AOW voor een ongehuwde hoger is. Maar dan volgt de rest van brief waarin allerlei consequenties worden genoemd van een hogere AOW die ook nadelig kunnen uitpakken. Of dat voor jou als lezer ook zo is, mag je zelf uitzoeken.

Van het kastje naar de muur

Als je gaat bellen met het CAK – dat onder meer de eigen bijdrage in de zorg bepaalt – over wat er verandert aan de eigen bijdrage, verwijst het CAK je naar de eigen website waarop een rekenmodule staat, en naar de Belastingdienst. Die weet wat je aan inkomen hebt opgegeven. Maar wat de Belastingdienst niet weet, is of de manier waarop jullie aangifte hebben gedaan optimaal is voor het bepalen van de eigen bijdrage en voor de toeslagen. Je mag namelijk met sommige posten onderling schuiven. Het kan op termijn voordeliger zijn om dat zo te doen dat je nu meer belasting betaalt, maar later een lagere eigen bijdrage betaalt. Kortom het is fijn dat de SVB je wijst op de gevolgen en je verwijst naar de verschillende instanties, maar als je dan van het kastje naar de muur gaat wordt je niet veel wijzer. Gelukkig geeft de SVB ook het advies om je licht op te steken bij een financieel adviseur. Bij wie kun je dan terecht?

Financieel adviseur

Een belastingadviseur zal zich nog prima redden met fiscale deel van de hogere AOW. Maar de kans is groot dat hij je niet kan helpen om door te rekenen hoe de hoogte van het inkomen van invloed is op de eigen bijdrage. Aangezien je voor dit advies geen financieel product nodig bent zal een financieel adviseur die financiële producten verkoopt hier weinig voor voelen. Het advies is om op zoek te gaan naar een onafhankelijke adviseur die niet alleen kijkt naar de gevolgen voor het inkomen en de fiscale consequenties maar ook weet hoe de wetten en regels werken rondom om een verpleeghuissituatie.

Riksta Jager is financieel planner in Drouwen (Drenthe) en adviseur bij Zicht op Geld. Zicht op Geld is gespecialiseerd in het financiële aspect van een verpleeghuisopname.