Scheiding? Alles geregeld? 5 belangrijke dingen die blijven liggen

Scheiding? Alles geregeld? 5 belangrijke dingen die blijven liggen

Veel mensen die gaan scheiden denken dat ze er met het tekenen van een convenant zijn. Helaas blijven sommige zaken vaak liggen.

Bij een scheiding komen er veel dingen op je af, zowel emotioneel als zakelijk. De overheid verstrekt de nodige informatie over wat je bij een scheiding moet regelen; zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/checklist-bij-scheiden-of-uit-elkaar-gaan. In het convenant worden keurig alle afspraken gemaakt. En dan blijkt dat er een aantal belangrijke zaken niet geregeld worden. Welke zijn dit?

1. De voorlopige belastingteruggaaf in het jaar van scheiden
Als je een belastingteruggaaf ontvangt die gebaseerd is op de situatie voor de scheiding, moet je die na de scheiding aanpassen aan de nieuwe situatie. Je voorkomt daarmee dat je achteraf geld moet terugbetalen. Voor meer informatie zie  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/scheiden/content/checklist-scheiden


2. Pensioen verdelen
Vaak vergeten ex-partners de afspraken die gemaakt zijn over de pensioenverdeling te melden bij de pensioenuitvoerder. Binnen twee jaar na de scheiding moet je aan je pensioenuitvoerder(s) vragen de verdeling te regelen. Je krijgt dan een rechtstreeks recht op uitbetalen van dat pensioen van je ex. Ook als je afziet van de pensioenverdeling moet je dit melden aan de  pensioenuitvoerder, zodat die pensioen aan de juiste persoon kan uitbetalen.

3. Wijzigen levensverzekering.

Of je de polis moet aanpassen, hangt af van hoe de begunstiging op de polis is omschreven. Je moet de polis onder meer aanpassen als je ex daar met naam op genoemd staat zonder de aanduiding ‘echtgenoot’ of ‘partner’. Als dat niet de bedoeling is, moet je de polis laten aanpassen.
Is er afgesproken om het risico van overlijden en stoppen van de alimentatiebetaling te verzekeren, vraag dan direct na de scheiding deze overlijdensrisicoverzekering aan.

4. (Levens)Testament checken
Heeft de ex-partner of familie van de ex nog rechten (b.v. voogdij of bewindvoering) op basis van je testament? of kan de ex-partner nog erven via de kinderen en wil je dit anders? Dan is belangrijk je (levens)testament aan te passen of een nieuw (levens)testament op te stellen

5. Aandelen van de BV leveren
Als jullie in gemeenschap van goederen waren gehuwd of gezamenlijk een bedrijf hadden, zullen de aandelen na de scheiding via een notariële akte geleverd moeten worden aan degene die het bedrijf na de scheiding bezit.

Naast deze vijf punten is het belangrijk dat als bepaalde afspraken in het convenant wijzigen (bv de hoogte van alimentaties of de omgangsregeling), je de gewijzigde afspraak samen vastlegt in een zogenaamd addendum (aanvulling) op de afspraak in het convenant en dit addendum samen ondertekent.

En heb je hulp of begeleiding nodig van iemand die even met je meedenkt of alles wel goed geregeld is na de scheiding? Laat je dan informeren door een onafhankelijk financieel planner, die geen andere belangen heeft dan jouw belang.

Greet Vernooij is onafhankelijk financieel planner in Nederhorst Den Berg.