De jubelton, het kan nog even

De jubelton, het kan nog even

Vraag:

Wij willen onze drie kinderen (20, 25 en 28 jaar) ieder met een schenking van € 50.000 op weg helpen bij het aankopen van een eigen woning. Nu hebben we gehoord dat de jubelton verdwijnt en dat schenken voor de eigen woning binnenkort niet meer kan. Wat nu?

 

Antwoord:

Alvast ter geruststelling: schenken voor de eigen woning blijft mogelijk! Het wordt alleen minder voordelig, omdat de eenmalige verruimde schenkvrijstelling voor de eigen woning (€ 106.671 in 2022) per 2023 vervalt. De ‘gewone’ vrij besteedbare, eenmalige vrijstelling (€ 27.231 in 2022) blijft wel bestaan. Hierbij geldt niet de voorwaarde dat het geld voor een eigen woning wordt gebruikt.

 

Jubelton ook in 2023 en 2024!

Als uw kinderen in 2022 een woning kopen, kunt u nog gewoon een onbelaste schenking van € 50.000 doen. Als uw kind naar verwachting niet in 2022 een huis koopt, maar wel in 2023 of 2024, kunt u eind 2022 alvast € 50.000 overmaken. Uw kind doet dan via de aangifte schenkbelasting een beroep op de vrijstelling. Als het kind dit bedrag voor eind 2024 besteedt aan een eigen woning blijft de vrijstelling van kracht.

 

Belastingvrij schenken kan nog steeds

U kunt voor de zekerheid bij een schenking eind 2022 in de schenkovereenkomst de bepaling opnemen dat een bedrag gelijk aan de gewone vrijstelling niet besteed hoeft te worden aan de eigen woning. En dat uw kind het meerdere aan u moet teruggeven als dit eind 2024 nog niet besteed is aan de eigen woning. Hiermee voorkomt u dat het kind 10% schenkbelasting moet afrekenen als het niet voor eind 2024 lukt een huis te kopen.

 

Als een van uw kinderen pas na 2024 toe is aan de aankoop van een eigen woning, kan hij of zij alleen gebruik maken van de gewone eenmalige hoge schenkvrijstelling van € 27.231. Over het meerdere moet uw kind 10% schenkbelasting betalen. Door ‘vrij van recht’ te schenken kunt u deze belasting voor uw rekening nemen. Dat zou uitkomen op ruim € 2.500 schenkbelasting. De schenking kost u per saldo dan € 52.500 in plaats van € 50.000. U kunt natuurlijk ook nu al beginnen met het schenken van de jaarlijkse vrijstelling (€ 5.677 in 2022), eventueel onder de voorwaarde dat de ontvanger deze schenking aan de aankoop van een eigen woning besteedt.

Waarschuwing

Tenslotte een waarschuwing. Als u uw kinderen geld schenkt terwijl ze het niet meteen besteden aan de aankoop van een woning, stijgt hun vermogen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor hun huurtoeslag (vermogensgrens € 31.747) of zorgtoeslag (vermogensgrens € 120.020).

Conclusie: de jubelton verdwijnt dan wel, maar belastingvrij schenken voor de aankoop van een huis kan nog steeds.

Annemarie van Amelrooij is financieel planner bij Financieel Inzicht en Advies in Utrecht.