Schenken en nalaten

Mogelijk speelt u met de gedachten uw (klein)kinderen of een goed doel financieel te ondersteunen. Of wilt u maatregelen nemen om te besparen op toekomstige erfbelasting. Kortom, hoe kunt u zo gunstig mogelijk schenken en nalaten? Zijn er slimme constructies waarmee uw erfgenamen of goede doelen maximaal profiteren van uw schenking of nalatenschap?

Besparen erfbelasting

Een belangrijke reden om na te denken over schenken en nalaten is het besparen van erfbelasting. Een manier om daarop te besparen is door nog tijdens uw leven te schenken. U kunt geld schenken door het simpelweg over te maken. Boven de vrijstelling voor de schenkbelasting moet de ontvanger daar schenkbelasting over betalen. U kunt ook schenken op papier. Dat is een constructie waarmee uw erfgenamen na uw overlijden belasting kunnen besparen. Dikwijls kunt u ook met een eenvoudige aanpassing van uw huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract en testamenten de erfbelasting aanzienlijk beperken.

Schenken en nalaten

Voordat u gaat schenken is het belangrijk eerst vast te stellen of uw financiële positie nu, maar ook in de toekomst, daarvoor voldoende ruimte biedt. U wilt tenslotte niet zelf op een houtje hoeven bijten door de schenkingen aan uw kinderen.

En als u besluit te gaan schenken, wilt u ook graag weten of u daarvoor naar een notaris moet en wie de aangifte voor de schenkbelasting moet doen. Om te bepalen wie van u gaan erven moet u altijd naar een notaris. Doet u dat niet, dan geldt de zogeheten wettelijke verdeling. Alles gaat dan naar uw kinderen en, mits u getrouwd bent of geregistreerd partner, naar uw partner.

Behouden van de regie

Het is zinnig om na te denken over schenken en nalaten omdat u uw kinderen of goede doelen financieel wilt ondersteunen of om later erfbelasting te besparen.

Maar er kan nog een andere reden zijn om hier over na te denken, namelijk het behouden van de regie. Zo kunt u allerlei voorwaarden aan de schenkingen verbinden – bijvoorbeeld dat de schenking pas vanaf het 25’ste levensjaar mag worden uitgegeven. U kunt zulke zaken ook in uw testament laten opnemen. U kunt dan als het ware over uw graf heen regeren en bijvoorbeeld voorkomen dat er ooit geld gaat naar de ‘koude’ kant.

Als financieel planner van de VOFP adviseren wij bij het opzetten van schenkingsconstructies en het opstellen van (levens)testamenten. In samenhang daarmee beoordelen wij ook uw huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract.  Een aantal van ons is bovendien estate planner en heeft daartoe de specialisatieopleiding voor estate planning gevolgd. Neem contact op met een financieel planner bij u in de buurt.

Een greep uit onze specialisten in dit vakgebied

Fons de Bilde CFP® MFP
Bernadette Kortmann
Jolanthe van den Berg
Diana Dutilh
Greet Vernooij
Léon Slijkerman
Marcel Duijvekam
Lian Hazelbag
drs. Carine Heineman CFP®
mr Hanneke Wolff-Rierink