Kraak de code van het testament

Kraak de code van het testament

Vraag

Ik heb lang geleden een testament opgemaakt. Nu ik het nog eens overlees, begrijp ik lang niet alles. Wat is er nu echt geregeld en wat zijn de voordelen van een testament ?

Antwoord

U vindt uw testament moeilijk te lezen. U bent de enige niet: uit onderzoek van de Universiteit Utrecht (Taalwetenschappen) bleek dat notariële aktes één van de onbegrijpelijkste documenten zijn waarmee je als consument in je leven te maken kunt krijgen. Er worden te lange zinnen met veel vaktaal gebruikt, zoals de termen plaatsvervulling, vruchtgebruik, bezwaarde, verwachter, afvullegaat. Daarnaast staan er moeilijk begrijpbare constructies in, die tot doel hebben belasting te besparen of alleen de eigen kinderen te laten erven.

Voordelen van een testament

Een testament heeft veel voordelen. De belangrijkste redenen om een testament te laten opmaken, zijn: erfbelasting besparen, nalaten aan anderen dan wat wettelijk bepaald is, de bedrijfsopvolging regelen, specifieke spullen nalaten aan iemand, iemand benoemen die uw erfenis afwikkelt en iemand benoemen die voogd en/of bewindvoerder van de kinderen wordt. Op https://www.notaris.nl/testamentmoment/checklist kunt u checken wat voor u het nut van een testament kan zijn. U kunt alleen via een notaris een testament opmaken.


U bepaalt

Als u een testament wilt opstellen, geef dan in uw eigen woorden weer wat u wilt. Aan wie wilt u wat nalaten en aan wie niet. Waarom vindt u dat? Wat wilt u daarmee bereiken? Welke eindsituatie streeft u na?
Verzoek uw notaris om uw wens in ‘Jip-en-Janneketaal’ in de inleiding van het testament op te nemen, een zogenaamde considerans. Zo weet u zelf wat u ondertekent en is het voor uw erfgenamen duidelijker wat u met uw testament beoogt.
Wilt u erfbelasting besparen? Laat dan berekenen wat de erfbelasting ongeveer is als u geen testament zou hebben en in de situatie dat u een testament laat opstellen. Voeg deze berekening als bijlage bij het testament.

 

Wijzigingen

In de loop van de tijd kunnen dingen veranderen die het wellicht nodig maken om uw testament aan te passen. Denk aan de waarde van uw bezit, de belastingwetten veranderen of er overlijdt iemand die u in uw testament hebt opgenomen.
Heeft u een duidelijke inleiding opgenomen in uw testament, dan kan hier bij de uitleg en wellicht ook bij de uitvoer van uw testament rekening mee worden gehouden. De uitvoer van uw wens wordt daarmee sterker.
Daarnaast is het verstandig om eens in de 5 jaar of nadat er wijzigingen in uw leven plaats vinden (u hebt (klein)kinderen gekregen of u heeft een eigen huis of tweede huis of u bent gescheiden) goed naar de inhoud van uw testament te (laten) kijken.

 

Conclusie

Als u wilt dat uw testament echt uw laatste wens bevat, zorg er dan voor dat uw testament een inleiding in uw eigen woorden bevat en laat een onafhankelijk financieel planner berekenen wat de financiële gevolgen van de bepalingen in uw testament zijn. Zo krijgt u zekerheid dat uw laatste wens ook daadwerkelijk wordt vervuld.

Greet Vernooij is financieel planner bij Smit Vernooij in Nederhorst den Berg.