Mijn werkgever heeft geen pensioenregeling. Wat kan ik doen?

Mijn werkgever heeft geen pensioenregeling. Wat kan ik doen?

Antwoord: u kunt extra salaris vragen

Voor de meeste werkenden is pensioenopbouw via hun werk vanzelfsprekend. Toch zijn er veel werknemers die geen pensioenregeling hebben. Zij moeten zelf iets voor hun oude dag regelen.

Een goede pensioenregeling kost een werkgever al gauw zo’n 20% van uw salaris inclusief extra’s zoals een nabestaandenpensioen. Maar dat is niet het hele verhaal, want bij de meeste pensioenregelingen betalen werknemers een eigen bijdrage van meestal een derde tot de helft hiervan. Als we ervan uitgaan dat u zelf de helft betaalt, dan zou u ongeveer 10% procent extra salaris kunnen vragen.

Maximale inleg

U kunt met dat extra salaris zelf pensioen opbouwen met een lijfrente, met een lelijk woord ook wel banksparen genoemd. U legt elk jaar een bedrag in op een lijfrenterekening. Dat geld wordt belegd en als u met pensioen gaat, krijgt u een maandelijkse uitkering. De inleg is aftrekbaar van uw inkomen waardoor u een belastingvoordeel heeft. Over de uitkeringen betaalt u later belasting, maar dat is meestal minder dan het belastingvoordeel dat u  bij de inleg heeft.

Overlijden

Maar met alleen een jaarlijkse inleg van gemiddeld 10% van uw bruto inkomen kunt u nooit een levenslange uitkering bij elkaar beleggen die net zo hoog is als een werkgeverspensioen. Een oplossing is om naast deze lijfrenterekening nog eens 10% van uw netto salaris in te leggen op een ‘gewone’ beleggingsrekening. U kunt die rekening na uw pensionering gebruiken om uw lijfrente mee aan te vullen. Dan komt uw oudedagsvoorziening al een stuk dichter bij wat u in een reguliere pensioenregeling zou krijgen.

Helemaal bent u er dan nog niet, want vrijwel alle pensioenregelingen hebben allerlei extra’s, zoals nabestaandenpensioen als u overlijdt. Vaak ook gaat de pensioenopbouw door als u arbeidsongeschikt wordt. U kunt het financiële risico van overlijden ondervangen door uw partner een overlijdensrisicoverzekering op uw leven te laten afsluiten.

Genoeg redenen om te onderhandelen

Uiteindelijk is het een kwestie van onderhandelen met uw werkgever; de een kan dat beter dan de ander. Maar het is verstandig om vooraf uw huiswerk te doen, zodat u sterker staat.

Paul van der Kwast  is financieel planner en journalist in Amsterdam