Overlijden

Wat gebeurt er na het overlijden van u of uw eventuele partner? Uw nabestaanden hebben genoeg aan hun verdriet en willen niet ook nog eens opgezadeld worden met financiële zorgen. Een belangrijke vraag is dan ook of uw gezin het financieel redt als u er niet meer bent. Welke voorzieningen heeft u daarvoor getroffen? Is er een nabestaandenpensioen geregeld? Vaak vervalt het nabestaandenpensioen als u voor uw pensionering uit dienst gaat.

Financiële gevolgen van overlijden

Een overlijdensrisicoverzekering kan een oplossing zijn als u geen of onvoldoende buffer heeft om de financiële risico’s van uw overlijden op te vangen. Dergelijke polissen zijn de laatste jaren veel goedkoper geworden. Let er wel op dat u zo’n polis op de juiste wijze afsluit, anders betalen uw erfgenamen misschien erfbelasting over de uitkering.

Erfbelasting

Daarnaast kunt u bij overlijden geconfronteerd worden met erfbelasting. Door slimme bepalingen in uw testamenten en/of huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract op te nemen kunt u dikwijls al erfbelasting besparen. Is er dan nog naar verwachting nog steeds erfbelasting verschuldigd? Dan kunt u schenken. In veel gevallen kan dat belastingvrij.

Tot slot wilt u bij uw overlijden wellicht ook bepalen onder welke voorwaarden uw erfgenamen hun erfenis verkrijgen. Zie verder onder ‘Schenken en nalaten‘.

Levenstestament

Behalve een testament bij overlijden neemt ook het levenstestament aan belang toe. In een levenstestament regelt u wie uw zaken bij leven behartigt en uitvoert als u daartoe zelf niet meer in staat bent. Denk daarbij aan zaken als medische zorg, uw geldzaken, het doen van schenkingen of een euthanasieverklaring. Ook is het belangrijk vast te leggen wie de voogdij over de kinderen krijgt, mocht u er beiden niet meer zijn.

Financieel planners van de VOFP hebben naast hun adviserende rol veelal ook de rol van levensexecuteur- of toezichthouder dan wel van bewindvoerder voor hun cliënten. Klik hier voor een financieel planner bij u in de buurt.