Hoe lang moet ik mijn hypotheekrente vastzetten?

Hoe lang moet ik mijn hypotheekrente vastzetten?

Ramon Wernsen financieel planner VOFP

Vraag

Hoe lang moet ik mijn hypotheekrente vastzetten?

 

Antwoord

Nederlanders hebben een sterke voorkeur voor een lange rentevaste periode voor hun hypotheek. Volgens de website HDN Live kiezen consumenten in ongeveer twintig procent van de gevallen voor tien jaar vast en in bijna 60 procent van de gevallen voor een rentevaste periode van twintig jaar.

 

De keuze voor een bepaalde rentevaste periode is dikwijls niet goed onderbouwd. De rente 30 jaar vastzetten is het toppunt van zekerheid, maar is ook duur. Een korte periode is goedkoper – de rente is doorgaans lager – maar ook risicovoller. De rente op álle looptijden is nu zo laag dat veel consumenten kiezen voor een lange rentevaste periode van tien jaar of twintig jaar. Nu steeds meer hypotheekverstrekkers voorzichtig beginnen hun hypotheekrente te verhogen, zal de neiging om de rente lang vast te zetten eerder toe- dan afnemen.

 

Hypotheekrente vastzetten en renteverwachtingen

De vraag is of een lange rentevaste periode altijd een goede keuze is. Als u verwacht dat de rente nog lang laag blijft, kan een korte rentevaste periode, bijvoorbeeld één jaar, aantrekkelijker zijn. Het verschil in rente tussen één en tien jaar (of langer) rentevast kunt u gebruiken om extra af te lossen op de hypotheek, of om vermogen op te bouwen. Mocht de rente alsnog stijgen, dan is in elk geval uw schuld verlaagd, dan wel heeft u vermogen opgebouwd om de schuld mee te verlagen. Bij een lange rentevaste periode heeft u wel zekerheid over de hoogte van de rente, maar dit zorgt er niet voor dat uw hypotheekschuld afneemt.

 

Renterisico afstemmen op risicobereidheid

Een andere manier om het renterisico te beperken is te kiezen voor een mix van rentevaste periodes. U knipt de hypotheek op in delen met verschillende rentevaste periodes van bijvoorbeeld één, vijf, tien en twintig jaar. De delen met een korte rentevaste periode zijn speculatiever, maar kennen lagere maandlasten. De ‘langere’ delen bieden meer zekerheid, maar zijn duurder. Bent u iets offensiever ingesteld, dan kiest u voor meer korte renteperioden. Bent u juist defensiever, dan kiest u voor meer lange rentevaste perioden.  Op deze manier ‘mixt’ u precies het renterisico dat bij uw risicoprofiel past.

Ramón Wernsen

Ramón Wernsen is financieel planner in Alkmaar en auteur over boeken en artikelen of financiële planning.

Ramon Wernsen financieel planner VOFP