Ik wil mijn stiefkinderen laten erven, kan ik dat regelen?

Ik wil mijn stiefkinderen laten erven, kan ik dat regelen?

Antwoord: dat kan, maar het werkt anders dan bij uw eigen kinderen  

Er zijn steeds meer samengestelde gezinnen in Nederland. Veel ouders beschouwen hun stiefkinderen als eigen kinderen en willen alle kinderen in het samengestelde gezin gelijk behandelen. Dat geldt ook met betrekking tot de erfenis. Als er geen testament is, geldt het wettelijke erfrecht en erven stiefkinderen niet. In een testament kun je bij de notaris vastleggen dat uw stiefkind ook erft.

Lage tarief erfbelasting

In het testament kun je opnemen dat een stiefkind erfgenaam wordt en daarmee gelijk behandeld wordt als de eigen kinderen. In dat geval is de vrijstelling en het erfbelastingtarief van kinderen van toepassing. De vrijstelling bedraagt € 21.282 (2021) en het tarief boven de vrijstelling tot € 128.751 bedraagt 10 procent en daarboven 20 procent.

Als u een stiefkind geen erfgenaam wilt maken, maar wel iets wilt nalaten, kan dat in de vorm van een legaat. Het stiefkind is dan fiscaal gezien geen kind maar een “overige erfgenaam” met slechts een vrijstelling van € 2.244. Dat is een groot verschil. Bovendien is het tarief dat overige erfgenamen verschuldigd zijn 30 procent tot € 128.751 en daarboven zelfs 40 procent.

Wanneer kunnen stiefkinderen erven?

Voor de erfbelasting is een stiefkind pas een stiefkind als je getrouwd bent met de ouder van het stiefkind, of samen een geregistreerd partnerschap hebt. Samenwonen is onder voorwaarden ook voldoende. Dat is het geval als de partners ten minste zes maanden voorafgaand aan het overlijden op hetzelfde adres staan ingeschreven. Daarnaast moet je een notarieel samenlevingscontract hebben of al vijf jaar onafgebroken op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Conclusie

Stiefkinderen erven niet automatisch zoals eigen kinderen. Dat kan alleen met een testament. Wil je dat het stiefkind als eigen kind wordt behandeld, benoem het dan tot erfgenaam. En als je niet getrouwd bent met de ouder van het kind, teken dan samen bij de notaris meteen ook een samenlevingscontract. Zo laat je je gezin goed achter.

Pascale Schyns is financieel planner bij Bankeniers in Laren