UIt elkaar: zo doe je dat met de hypotheekrenteaftrek

UIt elkaar: zo doe je dat met de hypotheekrenteaftrek

Vraag

Ik ben eind 2020 gescheiden. Mijn ex was toen al op een ander adres ingeschreven. Onze gezamenlijke eigen woning, waarvan ieder 50% eigenaar was, is pas op 1 november 2021 geheel op mijn naam geschreven. Ik heb van januari tot november alle rentelasten van de hypotheek betaald. Mag ik die dan ook volledig van mijn inkomen aftrekken? In verband met de belastingaangifte over 2021 die ik binnenkort moet indienen, wil ik graag weten hoe ik moet omgaan met de hypotheekrente na een scheiding.

 

Antwoord

Of en hoe u de hypotheekrente na een scheiding in mindering kunt brengen op uw inkomen, is afhankelijk van wat u in het echtscheidingsconvenant heeft afgesproken. Als u samen eigenaar van de woning bent, is de hypotheek ook van u beiden. Als er in huwelijkse voorwaarden niets bepaald is over ieders aandeel in de woning, bezit ieder 50%. Ieder heeft dan recht op 50% van de hypotheekrenteaftrek.

Nu één van u de gezamenlijk woning bewoont (de blijver), moet ieder het eigen deel van de hypotheekrente betalen. De vertrekker mag nog maximaal 2 jaar na inschrijving op een ander adres de hypotheekrente aftrekken. Als de blijver de 50% hypotheekrente van de vertrekker voldoet zonder verdere voorwaarden en bepalingen in het convenant, dan is het deel van de vertrekker niet meer aftrekbaar.

 

Zo houd je de rente aftrekbaar

Er zijn enkele oplossingen om de hypotheekrente aftrekbaar te houden. De eenvoudigste oplossing is dat ieder het eigen deel van de hypotheekrente blijft voldoen. De blijver vergoedt aan de vertrekker de netto hypotheekrente (rente verminderd met belastingvoordeel).
Ook kan de blijver 50% van de hypotheekrente als partneralimentatie aan de vertrekker voldoen. Vervolgens kan de vertrekker het eigen deel van de hypotheekrente voldoen. Nadeel is dat de vertrekker meestal de zogenaamde zvw-premie (5,50% in 2022) over het bedrag verschuldigd is.
Er zijn meer denkbare oplossingen, zoals het overdragen van de economische eigendom aan de blijver. Dit alles luistert nauw. Wat voor u de beste oplossing is, is maatwerk.

 

Denk hier vooraf goed over na

Het is belangrijk dat u samen, al dan niet met de hulp van een financieel planner, nadenkt over hoe u omgaat met de aftrek van de hypotheekrente na een scheiding. En dat de oplossing die u kiest fiscaal en juridisch juist is. Anders kan het zijn dat de helft van de hypotheekrente van uw ex die de woning verlaten heeft niet aftrekbaar is.
Laat u over de financiële gevolgen van een echtscheiding informeren door een onafhankelijke financieel planner. Een goede regeling voorkomt financieel leed.

 Greet Vernooij is financieel planner bij Smit Vernooij in Nederhorst Den Berg.