Vraag: we krijgen een kind. Wat moeten we regelen?

Vraag: we krijgen een kind. Wat moeten we regelen?

Nu ons eerste kind op komst is, vinden we het zinvol om ook ons samenwonen te regelen. Ik heb een eigen bedrijf en mijn partner is in loondienst. We verhuizen binnenkort naar onze nieuwe koopwoning. Wat moet je regelen als je een kind krijgt?

Antwoord

Proficiat met deze leuke stappen in jullie leven. Een belangrijk moment om afspraken te maken over en voor jullie kind en voor jullie samen.

Als je het samenwonen wilt regelen, gaat het onder meer over wie wat betaalt en in hoeverre je gezamenlijk of juist elk afzonderlijk vermogen wilt opbouwen. Afhankelijk van die keuzes kies je voor trouwen, het geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract.

Baby

Voor de baby is belangrijk dat beide ouders gezag en erkenning hebben. Dit heeft gevolgen voor de verantwoordelijkheid over de opvoeding en voor de achternaam van jullie kind. Bij een kind dat in een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren, gaat dit automatisch volgens de wet. Bij samenwonen moet jezelf actie ondernemen.

Woning

Voor de koopwoning spreek je af hoe je de lusten en lasten verdeelt. Hoeveel geld steken jullie er elk in, hoe verdelen jullie de hypotheeklasten en hoe verdeel je de eventuele overwaarde als jullie uit elkaar zouden gaan?

Overlijden

Als je een kind krijgt, is het verstandig om iets te regelen voor het geval je overlijdt. Is er een overlijdensrisicoverzekering en/of nabestaandenpensioen om het wegvallen van een van jullie in financieel opzicht op te vangen?

De meeste werkenden in loondienst bouwen een werkgeverspensioen op dat bij overlijden een nabestaandenpensioen en wezenpensioen uitkeert. Bij samenwonen moet je je partner aanmelden bij het pensioenfonds; als je getrouwd bent, ben je automatisch elkaars partner voor de pensioenregeling. Als je zelfstandig ondernemer bent, is er in principe geen nabestaandenpensioen en moet je veel meer zelf regelen.

En tenslotte: wat gebeurt er met de bezittingen van de overledene? Is er een testament nodig en moeten de nabestaanden erfbelasting betalen?

Conclusie

Als je samen een kind krijgt, is het goed om tijdig onderlinge afspraken te maken. Als je gaat trouwen of geregistreerd partner wordt, is veel bij voorbaat al geregeld. Je hoeft minder zelf te regelen dan als je een samenlevingscontract sluit. In alle situaties adviseer ik – mede doordat je een eigen bedrijf hebt – om een aantal zaken vast te leggen bij een notaris.

Anita Straatman is financieel planner bij De Muntor in Deventer.