Trouwen of samenwonen

Eén van de mooiste momenten van uw leven breekt aan: u gaat trouwen of samenwonen of u wordt geregistreerd partner. Voortaan gaat u samen door het leven. Dat betekent dat u ook op financieel vlak samen keuzes moet maken of beslissingen zult nemen. Deze keuzes hebben bij een onverhoopte scheiding of overlijden onverwachte en vaak vervelende gevolgen.

Trouwen of samenwonen en de belasting

Als u gaat trouwen of samenwonen, heeft dat meestal gevolgen voor de belasting. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet wordt u namelijk automatisch fiscaal partner van elkaar. Dat heeft soms fiscale voordelen, bijvoorbeeld op het gebied van de hypotheekrenteaftrek of de vermogensrendementsheffing (box 3). Het kan ook nadelen hebben, bijvoorbeeld bij de aftrek van giften aan goede doelen.

Partner voor de pensioenregeling

Daarom is het juist nu het moment daar goede afspraken over te maken. Maar tevens het moment om vast te leggen hoe u deze afspraken gedurende de relatie zult nakomen. Zo kunt u afspraken maken over verdeling van inkomen als een van u zijn baan opgeeft om voor het gezin te zorgen. Verder kunt u elkaar als partner aanmelden bij de pensioenuitvoerder.

Scheiden of uit elkaar

Ook kunt u afspraken maken over de verdeling van uw vermogen en pensioen bij een scheiding. Niet leuk om aan te kaarten, maar u kunt maar beter dit soort afspraken nu maken als u een goede verstandhouding heeft. Als u in scheiding ligt, lukt dat zeker niet meer.  Bij overlijden kunt u bepalen dat uw vermogen naar uw partner gaat, zodat hij of zij in de woning kan blijven wonen. Afspraken dus voor als de situatie onverhoeds wijzigt. Meer hierover bij ‘Scheiding of uit elkaar‘.

Als onafhankelijk financieel planners van de VOFP adviseren wij u niet alleen over de financiële maar ook fiscale en juridische gevolgen als u besluit te gaan trouwen of samenwonen.

Een greep uit onze specialisten in dit vakgebied

Jolanthe van den Berg
Fons de Bilde CFP® MFP
Léon Slijkerman
Anita Straatman
Rik Smit
Bernadette Kortmann
Ramón Wernsen
Pascale Schyns
Martijn van Hulten
drs. Carine Heineman CFP®