Duurhuurders krijgen eerder een hypotheek

Duurhuurders krijgen eerder een hypotheek

Ik betaal een hoge huur, maar kan geen huis kopen, ook al betaal ik dan lagere maandlasten. Maar onlangs las ik dat duurhuurders sinds kort eerder een hypotheek kunnen krijgen. Ik (35) woon al drie jaar in een huurwoning en betaal een huur van € 1.250 per maand. Met mijn inkomen van € 40.000 bruto per jaar en de € 100.000 overwaarde van mijn vorige huis kan ik geen huis kopen in de huidige markt. Kom ik hiervoor in aanmerking?

Antwoord

Vier hypotheekverstrekkers starten samen met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) en de Vereniging Eigen Huis een proef van 2 jaar, waarbij aan duurhuurders onder minder strenge voorwaarden dan normaal een hypotheek verstrekt wordt. Een duurhuurder is iemand die een relatief dure huurwoning huurt en die niet in aanmerking komt voor een hypotheek waarvan de netto lasten lager zijn.
Voorbeeld: op basis van uw inkomen kunt u nu maar een hypotheek van circa € 190.000 krijgen. Door deze pilot kunt u mogelijk € 267.000 lenen. De nettolasten van deze hypotheek zijn ongeveer € 850 en lopen geleidelijk op naar € 950 euro.

Voorwaarden

De duurhuurder moet minimaal 3 jaar keurig de hoge huur voldaan hebben zonder te hebben ingeteerd op het spaargeld. Er moet een stabiel inkomen zijn. De maximale koopsom van de woning is € 355.000 (NHG-norm).

Let hier op!

– De huur stijgt jaarlijks. Hypotheeklasten blijven min of meer gelijk of kunnen zelfs dalen.
– Bij een hypotheek is er sprake van vermogensopbouw, bij huren niet.
– Als huiseigenaar  betaalt u extra lasten, zoals verzekeringen, gemeentelijke heffingen en klein en groot onderhoud (in totaal volgens het Nibud 1,3% van de woningwaarde).
– U krijgt mogelijk recht op meer toeslagen, omdat nu de hypotheekrenteaftrek het belastbaar
inkomen verlaagt.
– Welke uitgaven heeft u en hoe ontwikkelen die zich in de toekomst? Wat zijn uw
wensen? Kunt u uitgaven blijven voldoen als de hypotheekrenteaftrek verdwijnt?
– Hoe is uw pensioen geregeld en wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt of
overlijdt?
– Verwacht u een erfenis of schenking?

Conclusie

De pilot biedt kansen voor duurhuurders en met name voor u. Niet ieders financiële huishouding ziet er hetzelfde uit. Maak een maatwerk financieel plan om zo helder te krijgen of u in alle situaties de woonlasten nog wel kunt en wilt voldoen. Een onafhankelijk financieel planner kan u helpen om inzichtelijk te maken wat mogelijkheden en de financiële gevolgen voor u zijn. Een goed financieel plan is een must om meer inzicht te krijgen. Neem dus gerust contact met ons op!

Annemarie van Amelrooij Carine Heineman, Marcel Duijvekam en Greet Vernooij zijn onafhankelijk financieel planners te Utrecht, Delft, Amsterdam en Nederhorst den Berg